Segon Col·laborador d'AMESS: Raül Calderero Márquez.


Raül Calderero Márquez s'incorpora com a assesor i col·laborador d'AMESS, advocat i asesor legal d'entitats, lliçenciat per l'Universitat de Barcelona, té un máster en Dret d'Entitats i és especialista en Dret Civil.

Més info a https://www.linkedin.com/ in/ra%C3%BCl-calderero-m%C3%A1rquez-6717a0b8/


Entrades recents
Archivo
Buscar por tags
No hay tags aún.

COM CONTACTAR

https://twitter.com/amess_org

facebook.com/amess.org

C/ Providència 42

Hotel d'Entitats de Gràcia

08024 Barcelona